Passie voor informatie & onderzoek

Visie

BOLAS draagt bij aan het versterken van 21-eeuwse, digitale informatie- en onderzoekvaardigheden van studenten (middelbaar en hoger onderwijs). Concreet betekent dit:

 • Inzicht geven in de structuur en (zoek)mogelijkheden van het internet;
 • Het bewust worden, oefenen en verbeteren van het zoekgedrag op het internet:
  • Het belang van een zoekplan (van probleemanalyse tot deelvragen, doelstellingen en methoden);
  • Aanleren van en het reflecteren over zoekstrategieën;
  • Beoordelen van betrouwbaarheid van bronnen;
 • Vergroten van de transparantie in het gebruik van bronnen (referentiesysteem);
 • Rapporteren en analyseren van de zoekresultaten (product en proces);
 • Delen van zoekresultaten en hergebruik van opgedane kennis en vaardigheden.

BOLAS levert een bijdrage aan het bereikbaar maken van hoogwaardige informatie. Concreet betekent dit:

 • Op projectbasis suggereren van relevante databanken;
 • Simultaan doorzoeken van een cluster van informatiebronnen.

Missie

Het wegwijs maken in de enorme hoeveelheid digitale informatie en de snelste manier bieden om bronnen te delen, citeren en te rapporteren.

Team

Innovatief, jong, onderzoekend & daadkrachtig
BOLAS, Lennart Landsmeer, Steven van der Linden, Thomas de Jong, Marck Wolleswinkel, Renske ter Avest, Jaap de Jong

v.l.n.r.: Lennart Landsmeer, Steven van der Linden, Thomas de Jong, Marck Wolleswinkel, Renske ter Avest (onder), Jaap de Jong (onder)